Skip to main content

Axa prioritară 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție 2.3 Acces și participare la formarea profesională continuă

Titlul proiectului: Creșterea calificării lucrătorilor de finisări în construcții prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții și mozaicar - faianțar

Contract nr. POSDRU/164/2.3/S/138898
Beneficiar: Henkel România S.R.L.

Anunt / Invitatie de participare

Achiziţie Servicii de închiriere spaţii

COD CPV: 70310000-7

FRG Sibiu (Fundaţia Româno – Germană), partener 2 în cadrul proiectului „Creșterea calificării lucrătorilor de finisări în

construcții prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții și mozaicar – faianțar”,

în calitate de achizitor, lansează procedura de achiziţie publică prin solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului

“Servicii de închiriere spaţii pentru derularea cursurilor organizate în cadrul proiectului

POSDRU/164/2.3/S/138898”.

Detalierea cerinţelor privind serviciile solicitate se regăsesc în Documentaţia pentru ofertanţi. 

Descarca documentatia de aici

Oferta şi documentele de calificare se pot depune până la data de 02.09.2014, ora 16:00, conform documentaţiei pentru

ofertanţi, la adresa:

Fundaţia Româno – Germană Sibiu

cod poştal 550377- P-ţa Aurel Vlaicu nr.11.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus va fi respinsă.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013