Skip to main content

ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE Achiziţie Servicii de închiriere spaţii MEDIAS COD CPV: 70310000-7

FRGSibiu (Fundaţia Româno – Germană), partener 2 în cadrul proiectului Creșterea calificării lucrătorilor de finisări în construcții prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții și mozaicar – faianțar”,în calitate de achizitor, lansează procedura de achiziţie publică prin solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului “Servicii de închiriere spaţii pentru derularea cursurilor organizate în mun. Mediaş în cadrul proiectului POSDRU/164/2.3/S/138898”.

Detalierea cerinţelor privind serviciile solicitate se regăsesc în Documentaţia pentru ofertanţi care se poate obţine gratuit prin e-mail prin solicitare scrisă.

Oferta şi documentele de calificare se pot depune până la data de 05.01.2015, ora 16:00, conform documentaţiei pentru ofertanţi, la adresa:

Fundaţia Româno – Germană Sibiu

cod poştal 550377- P-ţa Aurel Vlaicu nr.11.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus va fi respinsă.

Procedura aplicată pentru atribuire: achiziţie directă, conform Ordinului nr. 1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Criteriul de atribuire:preţul cel mai scăzut

Sursa de finanţare:Bugetul proiectului  Creşterea calificării lucrătorilor de finisări în construcţii prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții şi mozaicar – faianţar”, ID 138898,  proiect cofinanţat din Fondul Social European, din fonduri de la bugetul de stat  prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi din fonduri proprii, în cadrul contractului de finanţare POSDRU/164/2.3/S/138898.

Pentru informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie, ne puteţi contacta la:

Tel./Fax: 0269-214535

e-mail:office@frg.rosau csciocan@frg.ro

Persoana de contact: Crin Ştefan Ciocan

Data postării anunţului:11.12.2014, ora 12.00

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013